Daisypath Anniversary tickers Lilypie Second Birthday tickers افطاری تو پارک - ▪•●اســـــمارتیـــــــــس●•▪

جمعه با خاله ها و دایی ها برا افطار رفتیم پارک 

پسرک هم درست سر افطار بیدار شد و تا نفس داشت گریه کرد 

چند روز بود که گریه های بد جور می کرد و از حالتاش معلوم بود دل درد داره 

همون دل درد معروف نی نی ها !! 

به هزار زحمت خوابش کردیم 

تو این راستا ام همه خانوما بغلش کردن و تست بچه داری دادن  

که زندایی بزرگه قبول شد و پسری تو بغلش آروم گرفت 

خلاصه من و مامان که نفهمیدیم افطار چی خوردیم !! 

  

ارشنبه شب هم رفتیم یه پارک دیگه  

چون وسط هفته بود خیلی خلوت بود 

انقدر جا زیاد بود که گیج شده بودیم کجا بشینیم  

بالاخره یه جا نشستیم و بساطمون رو پهن کردیم 

نزدیک اذان شد و چراغهای پارک روشن شد ولی چراغ بالاسر ما همچنان خاموش موند !!  

اینه که بلند شدیم و کاسه کوزمون رو جمع کردیم و رفتیم همون جای همیشگی نشستیم 

هنوز یکی دو تا لقمه نخورده بودیم که.... 

یه صدایی از پشت سرمون اومد و تا به خودمون بجنبیم که ببینیم چیه 

کیف مامان رو زدن و رفتن !! 

به همین راحتی !! 

البته بین ما و دزدا یه دیوار حایل بود ! 

آقا دزده هم از پشت دیوار دست انداخت و کیف رو برد و سوار موتور رفیقش شد و فرار ! 

اینه که تا ما دو زاریمون بیفته اونا رسیدن چهارتا خیابون اونور تر ... 

ما ام سعی کردیم بی خیال باشیم و افطارمون رو بخوریم که فایده ای نداشت و بازم نفهمیدیم چی خوردیم !!  

 

 

** پسرک رو فرداش بردیم دهتر ! یه داروی خارجکی برا دل درد داد که خدا رو شکر بهتره 

 

** خونه ی بابامم .. داستان سوکسای ما که یادتونه ... هنوز هستن !! منم برای چندمین بار !پسرک رو زدم زیر بغلم و فرار کردیم و خونه ی پدری پناهنده شدیم!! 

همسایه بالایی هم که دوست جون جونیم بود از دست این مهمونای ناخونده خونه رو فروخت ! 

من نه اعصاب اسباب کشی با بچه رو دارم نه دلم میاد قید کاغذ دیواری های اتاقش رو بزنم نه پرده هامو !!   

باور نمی کنید اگه بگم از درز در، از چراغ های هالوژن ، از بالای آرک سقف ، از کولر ، از سینک ظرفشویی و هر جایی که شما فکرش رو نمی کنید ! سوسک میاد !! تمام خونه رو با چسب و گچ  و توری و ..بستیم ولی باز راه پیدا می کنن و میان

** خونه مون دو سال ساخته !! ولی دورمون رو خونه های قدیمی احاطه کردن ! 

 

???? ???????

mouse code

?? ????